Sulu Yangın Söndürme Sistemleri – Yangın Dolabı

Ana sayfa > Hizmetlerimiz > Yangın Söndürme Sistemleri > Sulu Yangın Söndürme Sistemleri – Yangın Dolabı

Binaların yangından korunması tasarımında ele alınacak en önemli konu sulu söndürme sistemleridir. Binalarda çıkan yangının söndürülmesinde yaygın olarak sulu söndürme sistemleri kullanılır. Yönetmelikler gereği; kullanım alanı 1000m² 'den büyük olan her tür alışveriş merkezlerinde sabit boru hortum tesisatı zorunludur. Şekilde; binalarda uygulanan sabit-boru hortum sistemi şematik olarak görülmektedir. Yangın Su deposuna bağlı yangın pompasından beslenen bu boru hattının belirli noktalarına yangın dolapları bağlanarak, işletmede kör nokta kalmayacak şekilde hortum uzunluğu ile söndürme ve soğutma gerçekleşir. Bu sistemlerde kullanılacak olan dolapların miktarı ile su deposu ve pompanın kapasite ve ölçüsü, çizilecek projelere göre belirlenmektedir.

Uygulama Alanları

• Eğitim kurumları, yuva, kreş ve hastaneleri
• Atölyeler, üretim tesisleri ve fabrikalar
• Malzeme depolama alanları
• Binalar ve otoparklar
• Alışveriş merkezleri ve mağazalar
• Tehlikeli madde depolama tesisleri
• 1000m² ‘yi aşan tüm yapılar

Yüksek yapılar, çarşılar, toplanma amaçlı binalar, konaklama ve sağlık amaçlı yapılar, kapalı kullanım alanı 2000m² ‘den büyük olan bütün binalar, 1000m² ‘den büyük imalathane ve atölyelere yangın dolabı yapılması zorunludur.