Sulu Yangın Söndürme Sistemleri - Sprinkler

Ana sayfa > Hizmetlerimiz > Yangın Söndürme Sistemleri > Sulu Yangın Söndürme Sistemleri - Sprinkler

Sprink sistemlerinin kurulum amacı, ortaya çıkabilecek herhangi bir yangını söndürmek ve bastırmaktır. Islak borulu sprinkler sisteminde borular, sürekli olarak basınçlı su ile dolu durumda tutulur. Sadece donma riski olmayan ve çevre sıcaklığının 95°C'yi geçmediği yerlerde uygulanır.

Islak sprinkler sistemleri ortak bir kolondan beslenen bölgelere ayrılabilir. Yapının yangın tehlike sınıfına bağlı olarak herhangi bir besleme kolonuna bağlanan sprinkler sistemin her bir kattaki en büyük bölge alanı, düşük ve orta tehlike sınıfı için en fazla 4831 m² ve yüksek tehlike sınıfı için hidrolik hesap yapılan sistemlerde en fazla 3716 m² olmalıdır. Yüksek tehlike sınıfı mahaller için boru tablosu yönteminin kullanıldığı bazı durumlarda, bölge alanı en fazla 2323 m² 'dir.

Uygulama Alanları

• Depolar
• Yakıt yükleme ve boşaltma istasyonları
• Yanıcı ve patlayıcı sıvıların depolama ve dolum tesisleri
• Kimyasal depolama alanları
• Plastik ve türevi işleyen ve depolayan işletmeler
• Tehlikeli atölye ve işletmeler
• Yangın riski çok yüksek alanlar
• Yüksek binalar ve eğitim kurumları

Sprink sistemleri uygulaması yapılırken yapılacağı binanın mekanik, elektronik ekipmanları ve binanın kullanım şekli dikkate alınarak yapılmalıdır. Kullanılan sprink çeşidi ve springin patlama sıcaklığı dikkat edilmesi gereken parametrelerdir.